Autobús

Des de Barcelona, agafar l’autobús 620 (Fabra i Puig)  fins a la parada Ripollet – Balmes i adreçar-se a la Biblioteca  o E4 (Sagrera o Fabra i Puig)  fins a la parada Ripollet – Balmes

Des de Sabadell, agafar l’autobús B-2 fins la parada Ripollet – Balmes i adreçar-se al Centre Cultural.

Des de Montcada i Reixac, agafar l’autobús 685 fins la parada Ripollet – Balmes.