Webs sobre administració i legislació

BUTLLETINS OFICIALS

CIDO (Cercador Autonòmic de Diaris Oficials)
BOP (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Diputació)
DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)
BOE (Boletín Oficial del Estado)
Diario Oficial de la Unión Europea

ADMINISTRACIÓ PROVINCIAL I AUTONÒMICA

Diputació de Barcelona
Escola d’Administració Pública de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Parlament de Catalunya
Sindicatura de Comptes de Catalunya

ADMINISTRACIÓ ESTATAL

Congreso de los Diputados
Defensor del Pueblo
Senado de España
Ministerio de Administraciones Públicas
Tribunal de Cuentas

ADMINISTRACIÓ EUROPEA

Cooperación europea
Unió Europea

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Ripollet
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Municipis – Diputació de Barcelona
Registro de entidades locales (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)